Poskytujeme zákazníkovi službu merania prevodov, kde posúdime aktuálny stav vzhľadom na spôsob prevádzky, upozorníme na možné riziká a navrhneme spôsob údržby pre dosiahnutie čo najefektívnejšej a dlhodobej prevádzky.